Kontakt

BDM group s.r.o.
Kuzmányho 7
Banská Bystrica, 974 01

IČO:        47 383 232
DIČ:        2023844196 
IČ DPH: SK2023844196

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:27439/S.

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK84 1100 0000 0029 4100 9698 SWIFT: TATRSKBX

 

info@bdmgroup.sk          +421 948 994 987